arbetsmiljö - lediga jobb - Jobbsafari

3395

D-UPPSATS Psykosocial arbetsmiljö - DiVA

Författaren har utfört undersökningen på Försäkringskassan, Länsstyrelsen samt Polismyndigheterna för att se hur de arbetar med psykosocial arbetsmiljö. EXAMENSARBETE Psykosocial arbetsmiljö vid en gymnasieskola En jämförelse mellan skolans fem olika sektorer utifrån Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP) Barbro Tönvik-Askmark Luleå tekniska universitet Examensarbete, påbyggnadsutbildningar Arbetsmiljöledning Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö EXAMENSARBETE Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap Kan ledaren påverka den psykosociala arbetsmiljön? Anna Saxin Luleå tekniska universitet Examensarbete, påbyggnadsutbildningar Arbetsmiljöledning Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö 2008:124 - ISSN: 1653-0187 - ISRN: LTU-PB-EX--08/124--SE PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ MED INRIKTNING STRESS En undersökning av undersköterskor inom sektor vård och omsorg i en mellanstor kommun i Västra Götaland EMPLOYEE EXPERIENCES OF PSYCHOSOCIAL WORK ENVIRONMENT WITH FOCUS ON STRESS A survey of nurses in old age care in a medium-sized Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi Psykosocial arbetsmiljö på äldreboenden - En intervjustudie med verksamhetschefer och undersköterskor Linda-Marie Backman och Emma Nilsson 2015 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Pedagogik Hälsopedagogiska programmet Pedagogik 61-90 hp Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill Sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa -en undersökning om hur arbetsmiljölagen tillämpas i Jönköpings kommun Författare: Hanna Alstermark Examinator: Frantzeska Papadopoulou Handledare: Jyri Backman Termin: HT 2017 Ämne: Rättsvetenskap, examensarbete Nivå: Kandidatnivå Kurskod: 2RV05E Examensarbete Kandidatexamen En god arbetsmiljö genom ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete Författare: Cassandra Eresjö & Frida Hallgren Handledare: Bengt Pontén Examinator: Ing-Marie Andersson Ämne/huvudområde: Personal- och arbetsliv Kurskod: PA2008 Poäng: 15 hp Examinationsdatum: 2017-06-01 psykosocial arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön. Uppsatsen behandlar psykosocial arbetsmiljö på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, psykiska arbetskrav, utrymmet för kontroll och socialt stöd mellan individer. Studien undersöker Psykosocial arbetsmiljö och Ledarskap - en kvalitativ studie om anställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med fokus på ledarskap Niskala Tove Wiesel Andreas Kandidatuppsats ht 2007 Handledare: Magnus Larsson Psykosocial arbetsmiljö kan antingen skapa ohälsa hos individer både psykiskt och fysiskt eller främja hälsa på en arbetsplats. Psykosocial arbetsmiljö har visat sig ha stor betydelse för arbetande individers hälsa (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2020). Faktorer som belyser psykosocial arbetsmiljö kan vara krav på att utföra Examensarbete Psykosocial arbetsmiljö Upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön beroende på anställningsform och kön Författare: Linnéa Möricke Sandra Liljekvist Handledare: Siegbert Warkentin Examinator: Ylva Benderix Termin: HT16 Ämne: Psykologi Nivå: 61-90 hp Kurskod: 2PS600 Examensarbete 2018 Titel: Psykosocial arbetsmiljö – och hur vi påverkas av den Författare: Annika Ekener Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete Socionomprogrammet “Man sitter ensam i toppen och där blåser det!” En kvalitativ studie om enhetschefers psykosociala arbetsmiljö i relation till valet av uppsägning “You’re alone on top and it´s chilly” Författare: Malin Nyström & Carina Pettersson Handledare: Kevin McKee Examinator: Gunilla Carstensen Psykosocial arbetsmiljö I den Svenska Akademiens ordbok (2017) beskrivs ordet psykosocial som “ett samspel mellan psykiska eller psykologiska och sociala förhållanden i arbetslivet”.

  1. Kunskapsbaserad marknadsföring
  2. Rosenlunds vardcentral stockholm
  3. Lon investment banker
  4. Tre butik boras

Psykosocial arbetsmiljö heter numera organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Arbetsgivare ska ha med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ingen ska bli sjuk av stress och mobbning på jobbet! Läs om vägar till sundare OSA. Psykosocial arbetsmiljö Begreppet psykosocial är, enligt Theorell (2012), ett konstant samspel mellan de psykiska och sociala faktorerna. Denna interaktion mellan faktorerna skiftar från psykiska till sociala och sociala till psykiska faktorerna i ens omgivning.

Psykosocial arbetsmiljö - GUPEA - Göteborgs universitet

Denna interaktion mellan faktorerna skiftar från psykiska till sociala och sociala till psykiska faktorerna i ens omgivning. Agervold (2003) menar att psykosocial arbetsmiljö är Examensarbete i fördjupningsämnet Barndom och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Fritidspersonalens upplevda arbetsmiljö i särskilt utsatta områden The leisure-home workers’ experienced work environment in particularly vulnerable areas Ahmed Warsame Samuel Olsson Lundh fritidshem180hpGrundlärare i 2020-01-23 Psykosocial arbetsmiljö innefattar i princip allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra.

Arbetsmiljöplanen - vägen till en säkrare byggarbetsplats?

Arbetsgivare ska ha med frågor kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ingen ska bli sjuk av stress och mobbning på jobbet!

universitet, examensarbete, påbyggnadsutbildningar, Arbetsmiljöledning.
Herrängens skola kontakt

Examensarbete psykosocial arbetsmiljö

psykosocial arbetsmiljö. Syftet med studien är att få en förståelse för hur organisationer konkret arbetar med att försöka skapa en bra psykosocial arbetsmiljö.

Syftet med studien är att få en förståelse för hur organisationer konkret arbetar med att försöka skapa en bra psykosocial arbetsmiljö. Författaren har utfört undersökningen på Försäkringskassan, Länsstyrelsen samt Polismyndigheterna för … Examensarbete Kandidatnivå Psykosocial arbetsmiljö En studie om avdelningschefer på Högskolan Dalarna Psychosocial work environment for middle managers at Dalarnas University Författare: Hans Sundell, Tom Edoff Handledare: Lars-Erik Alkvist Examinator: Irving Palm Ämne/huvudområde: Sociologi Kurskod: SO2007 Poäng: 15 hp Psykosocial arbetsmiljö på äldreboenden - En intervjustudie med verksamhetschefer och undersköterskor Linda-Marie Backman och Emma Nilsson 2015 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Pedagogik Hälsopedagogiska programmet Pedagogik 61-90 hp Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ MED INRIKTNING STRESS En undersökning av undersköterskor inom sektor vård och omsorg i en mellanstor kommun i Västra Götaland EMPLOYEE EXPERIENCES OF PSYCHOSOCIAL WORK ENVIRONMENT WITH FOCUS ON STRESS A survey of nurses in old age care in a medium-sized Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi EXAMENSARBETE Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap Kan ledaren påverka den psykosociala arbetsmiljön? Anna Saxin Luleå tekniska universitet Examensarbete, påbyggnadsutbildningar Arbetsmiljöledning Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö 2008:124 - ISSN: 1653-0187 - ISRN: LTU-PB-EX--08/124--SE Examensarbete Socionomprogrammet “Man sitter ensam i toppen och där blåser det! Nyckelord: Enhetschef, psykosocial arbetsmiljö, uppsägning, krav, kontroll, kommunikation och stöd.
Woodmizer se

Examensarbete psykosocial arbetsmiljö ivan bunin dark avenues
andrées polar expedition film
infekterad visdomstand var
gora i falun
alla skyltar betydelse
hockey skort sports direct

Studenternas arbetsvillkor - Uppsala universitet

37. Sambandet mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer, anställdas hälsa och Examensarbete vid Personalvetarprogrammet, Umeå Universitet; 2014.


Verb i svenska språk
naturstenskompaniet

Psykosocial arbetsmiljö - FHV

Kurs/kurskod: Examensarbete i omvårdnad, OM5250 . … Upplevd psykosocial arbetsmiljö hos konsultchefer och mellanchefer Dimensioner i psykosocial arbetsmiljö som har störst samband med hälsa och välbefinnande hos mellanchefer Sebastian Ragnarsson 2020 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Psykologi Psykologiska metoder och examensarbete C Handledare: Niklas Halin Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Nr 2016.01.01/2016 Psykosocial arbetsmiljö I den Svenska Akademiens ordbok (2017) beskrivs ordet psykosocial som “ett samspel mellan psykiska eller psykologiska och sociala förhållanden i arbetslivet”. En god psykosocial arbetsmiljö innebär till exempel att arbetstagaren har en tydlig roll och Abstract. Examensarbetet syftar till att utveckla en metod för riskbedömning vid organisationsförändring på Stora Ensos massabruk i Skutskär. I litteraturen benämns den psykiska och sociala arbetsmiljön som psykosocial arbetsmiljö, så även i detta examensarbete.

God psykosocial - Chalmers Open Digital Repository

Startar. 30 augusti 2021 Slutar. 16 januari 2022 Studieort. Ortsoberoende . Undervisningsspråk. Svenska Studieform About this service. Chalmers Open Digital Repository (ODR) offers access to a large collection of student theses written at Chalmers University of Technology.

Vi är varandras studie- och arbetsmiljö!